Descripción del usuario

Nie dowiedziałabyś się, iż byłaś w ciąży, gdybyś nie przeprowadziła testu ciążowego, gdyż ciąża biochemiczna ukazuje się bardzo nikłymi objawami i nie występują oznaki ciąży, takie jak poranne nudności. Wypełniła test ciążowy i znajdujesz wynik pozytywny, natomiast korzystasz obiekcje. Znajduje on w moczu hormonu Beta hCG, czyli gonadotropinę kosmówkową.